Första dagen som bloggare!

Alla människor har väl ett behov av att bli förstådda och att känna att de kanske betyder något för omvärlden eller för min del    bättre uttryckt:   att de har någonting att ge sin omvärld som kan ha betydelse för mottagarna.     I mitt fall är det ju också så  att jag behöver andra som lyssnar   för att det öppnar  och utvecklar mitt tänkande. Jag har efter 50 år som läkare psykiater och psykoterapeut blivit lite tillvand vid   och kanske bortskämd av   att ha människor omkring mig som velat lyssna och som ställt frågor och kunnat kommentera    och nu 86 år gammal både av omständigheterna tvingats och själv valt att i stället   utöver att prova på att bara vara till för mig själv och de mina    få lite tid över för att skriva   något som visserligen alltid varit en livsnödvändighet för mig    ett slags centrum i min tillvaro med dock tyvärr   har jag ibland känt   alltför snävt utrymme.  Mitt skrivande har väsentligen  v arit tankestycken kring filosofiska psykologiska religiösa ämnen och min centrala ambition har varit att nå en klarhet och att icke acceptera att då inte kunna vara kvar i samma logikens tankerum som matematiker och naturvetare.     De 4 - 5 romaner jag också skrivit och skriver tyngs ner och blir nog svårutgivna på grund av alltför mycket av sådant tänkande    inte heller   mina andra skriverier  säkert tusentals sidor  har av bristande motivation för allt praktiskt arbete som i så fall skulle behöva presteras     blivit publicerade.   I sista numret av tidskriften Hjärnstorm fanns i alla fall ett försök till presentation av  vad som där kallades "mitt författarskap" . Har svårt att känna mig hemma i det begreppet men har eljest en  -  beträffande mitt tänkande och mina skriverier  -  visserligen något vacklande men innerst inne hög tanke om värdet och originaliteten av mina tankegångar. Ett av dessa opublicerade alster gav jag namnet: "Försök till världsdförklaring och något om att förstå  innebörden av vad detta är att förstå" vilket väl säger lite om ambitionerna i vad jag vill uttrycka.   Naturligtvis har jag väl oc kså med detta bloggande en baktanke att någon skulle intressera sig för mina skriverier och dessutom kanske få motivation och ha tid och ork  att vilja föra tankarna vidare    kanske  åstadkomma någon sammanställning   kanske  presentation och publicering.    Men  I första hand är det frågor och kommentarer jag vill ha.     Det här jag har skrivit nu får väl gälla som en presentation.      Jag slutar  för säkerhets skull med att framhålla att jag verkligen ser fram emot att få besvara alla sorts frågor och diskussionsuppslag inom ovannämnda intresseområden.


RSS 2.0