Existentiellt torg

Det var många månader sedan jag sist satt och skrev något som var ämnat för min blogg. Jag fann mig aldrig till rätta i mitt bloggskrivande och texterna jag åstadkom kändes otympliga eftersom jag aldrig fick riktigt grepp om vad jag egentligen ville med detta sorts skrivande riktat till alla och envar. Framförallt var det väl konflikten mellan att skriva strängt po-etiskt - vilket är mitt ord för skrivandet ur en strävan att vara kompromisslöst ur sin autenticitet - och känslan att det här bloggandet skulle få vara en exponent för det fria associerandet självterapeutisk spontanitet och helt nonchalant ansträngningslöst bara skulle få rinna fram ur mig. Men nu tänker jag använda bloggen för att presentera en ide:. Jag tycker jag har nått fram till en klarhet genom mitt tänkande och känner hur jag kan vara denna klarhet och att här finns ett sätt att vara - i och ur sitt tänkande vara i livet - som jag tror jag skulle kunna hjälpa andra att upptäcka. Här är både en känsla av sammanhang mening och egen betydelse och form och riktning alltså en fungerande Etik mitt i en känsla som öppnande vätter mot andliga transcendentala dimensioner eller om man hellre vill använda sig av religiös vokabulär : en Gudsverklighet Det är ju så att nästan allt psykiskt lidande men också kollektiv problematik som sociala och politiska missförhållanden kriminalitet terror och krig står i sammanhang med existentiell och etisk vilsenhet eller låsningar här inom vanföreställningar av olika slag. Här skulle jag kunna rada upp massor av exempel men jag nöjer mig med att nämna unga människor som fastnar i resignation depressioner självdestruktivitet beroende-problematik missbruk och asocialitet. Min uppfattning är att det skulle gå att råda bot på denna vilsenhet och att detta att det inte här erbjuds möjlighet för människor och då säskilt ungdomar att kunna få kontakter och känna att de kan få ställa frågor och hitta någon som vill lyssna och tar dem på allvar detta stora tomrum nu underminerar andra insatser t.ex. från social-tjänsten och sjukvården i många fall omöjliggör mera varaktiga resultat.Min tanke är därför att det borde finnas ett virtuellt torg för dessa frågor och att detta skulle kunna göras attraktivt även för dessa som inte spontant är aktivt sökande när det gäller sådana här frågor om livet. Mitt eget tänkande och mina skriverier innehåller den sorts visdom som skulle kunna vara till hjälp här på ett sådant torg men vad jag sålunda efterlyser är människor som är intresserade för dessa tankegångar och som ville vara med och hjälpa till med de praktiska arrangemangen - t.ex.hur man skall hjälpa människor att hitta hit men också hur detta skall förmedlas att kunna få förtroende till det egna tänkandet uppleva klarhet sammanhang och tillit inåt djupna kring eget centrum och värdegrund alltså inte att bli troende på utan att utvecklas som människa och finna sig själv som man Ä R.

Om någon är intresserad och vill hjälpa till med detta projekt så hör gärna av er till mig S.E."eje" Åhström Utmarksv.7 16754 Bromma Jag kommer också att fortsätta här och hålla er underrättade om hur projektet framskrider har en hel del olika ideer härom också själv.


RSS 2.0